ฝุ่นใยหินใกล้กระทรวงสาธารณสุข การรื้อถอนที่มีภัยต่อสาธารณะ

เมื่อเข้ากระทรวงสาธารณสุข จากถนนติวานนท์เข้าทางโรงพยาบาลศรีธัญญา ผ่านปั๊มน้ำมันยี่ห้อหนึ่ง ทางด้านขวาจะเห็นภาพทึ่ปรากฎดังรูป ที่ชั้นล่างด้านหลังตึกหลายชั้นริมรั้วที่มีคูน้ำกั้นก่อนถึงถนน มีกระเบื้องที่มุงหลังคาจำนวนมากที่แตกเป็นรูใหญ่เล็ก กระจายตัวอย...

อ่านต่อ