สว่างแดนดิน จับกุมรถเร่ขายยาแผนโบราณ พบผสมสเตียรอยด์

เมื่อวันที่ 19 กค.60 พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค อ.สว่างแดนดิน ร่วมตรวจสอบและจับกุมรถเร่ขายยาแผนโบราณ  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบสเตียรอยด์ ในยาน้ำแผนโบราณ จำนวน 2  ร...

อ่านต่อ