สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ห่วงผู้สูงอายุไม่ปลอดภัยจากโฆษณาอาหารและยาหลอกลวง ผนึกกำลังกรมวิทย์อบรมหน้าต่างเตือนภัยให้ อสม นักวิทย์ชุมชนคุ้มครองผู้บริโภค

  นายแพทย์จรัสพงษ์ สุกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้กล่าวเปิดในงานจัดอบรม“โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ จังหวัดชุมพร จัด...

อ่านต่อ