เตือน”วิตามินแท่งชนิดสูบ” ไร้ประโยชน์ สร้างค่านิยมให้วัยรุ่นสูบบุหรี่ ไม่ดีต่อปอด โฆษณาเกินจริงละเมิดกฎหมาย

ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชี้  “วิตามินแท่งชนิดสูบ” เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการสร้างค่านิยมให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่จะสูบบุหรี่ โดยเป็นการเริ่มจากพฤติกรรมที่คล้ายกัน การอ้างว่าได้วิตามินเพื่อ...

อ่านต่อ