maintitle09.jpg
 
 
 
 
 
หนังสือออกใหม่ ปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ จากกระทะสู่วาระแห่งชาติ
used oil_57_title

หนังสือออกใหม่ ปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ จากกระทะสู่วาระแห่งชาติ


“น้ำมันทอดซ้ำ” เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่? ควรใช้ น้ำมันทอดซ้ำกี่ครั้ง? ใช้นานกี่วัน ? และรู้ได้อย่างไรว่าน้ำมันที่ซื้อมานั้น มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค?
DOWNLOAD ได้ที่นี่

 
ข่าวจากการประชุมสมัชชาผู้บริโภค ปี 2557
press 01

ข่าวจากการประชุมสมัชชาผู้บริโภค

  • สมัชชาเปิดความก้าวหน้าคุ้มครองผู้บริโภค ไม่รอรัฐ-กฎหมาย ลุยเอง (28 เมษายน 2557)
  • 7 ข้อเสนอ ดีเดย์...สมัชชาผู้บริโภค (29 เมษายน 2557)
DOWNLOAD ข่าวทั้งหมดที่นี่ หรืออ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมของ คคส. ในเดือน มีนาคม 2557
title march_57

กิจกรรมของ คคส. ในเดือน มีนาคม 2557

  • แถลงข่าว "สระบุรี ของดี กะหรี่ดัง ปลอดสารโพลาร์"
  • ศึกษาดูงานและประชุมเรื่อง ความร่วมมือในการจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ
  • ประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดลำดับความสำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัดและระดับภาค”
  • ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโฆษณาที่ไม่เหมาะสมทางสื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
อ่านเพิ่มเติม...
 
MOU สื่อโฆษณาทางวิทยุ จ.ร้อยเอ็ด
title march_31_57

14 หน่วยงาน ได้จัดเวทีสัมมนา เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโฆษณาที่ไม่เหมาะสมทางสื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุ

 
ผลการดำเนินโครงการด้านผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน
title march_noday_57

ผลจาการดำเนินโครงการโครงการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 10 จาก 23

 

 

Copyright © 2008 Health Consumer Protection Program
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์