กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุกสร้างเครือข่ายในชุมชน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รุกสร้างฐานงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนด้วยความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือกับ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานสาธารณสุขสี่จังหวัด ประกอบด้วย สสจ.ลำพูน สสจ.แม่ฮ่องสอน สสจ.ลำปาง สสจ.เชียงใหม่ สร้าง อสม. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนกว่าพันคน

 

เภสัชกรวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า การประชุมที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งใหญ่ที่จะทำให้เกิดการปกป้องชุมชนจากสินค้าอันตรายที่เข้ามาในชุมชน

นับได้ว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในขุมชนเพื่อความยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์คุ้มครองผู้บริโภคที่กำลังดำเนินการใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจะมีอาสาสมัครนักวิทย์คุ้มครองที่ผ่านการอบรมกว่า 10,000 คน มาจาก รพสต. กว่า 5000 แห่งทั่วประเทศ กระจายในทุกภูมิภาค

อสม.ที่ได้รับการประเมินว่า มีความรู้ดีมีความตั้งใจ มีผลงานจะได้รับปลอกแขนเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็น อสม.นักวิทย์คุ้มครองผู้บริโภค

ซึ่งบทเรียนจากการดำเนินงานกับ อสม. ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หรือ สอน ประสบความสำเร็จอย่างดีจึงนำมาขยายต่อและเชื่อว่า จะทำให้ชุมชนตื่นตัวลุกมาป้องกันภัยจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

นายสังคม วิทยนันทนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ จะต่อเนื่องในเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2560 โดยจะมีการจัดอบรมรวม 11 รุ่น 11 วัน

วันที่ 17-18-19 พ.ค. ที่ ลำพูน
วันที่ 24-25-26 พ.ค. ที่ แม่ฮ่องสอน
วันที่ 31-1-2 มิ.ย. ที่ ลำปาง และ
วันที่ 8-9 มิ.ย. เชียงใหม่

ซึ่งเชื่อว่า การอบรมครั้งนี้ จะทำให้เกิดพลังชุมชนปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ไม่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้จะให้ อสม. และ นักวิทย์ชุมชน ได้ใช้ชุดทดสอบสารเสตียรอยด์ เครื่องสำอาง ใช้หน้าต่างเตือนภัย รู้เรื่องการจำแนกผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ การตั้งศูนย์เตือนภัยใน รพสต. โดยจะมีการทดสอบความรู้ก่อน และหลังการอบรม เพื่อจะต่อยอดเป็นแกนนำในระดับตำบลทำงานกับ อสม. ทั้งหมดของชุมชนต่อไป