กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผนึกกำลัง คคส. สร้างเครือข่ายเตือนภัย”ยาผีบอก”

      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วม ๑๓ จังหวัดภาคเหนือ พัฒนากลไกแจ้งเตือนภัยในชุมชน โดย อสม. นักวิทย์และคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ รพ.สต และ สสจ.

      ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด ๑๓ จังหวัด และ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส) ประชุมหารือแนวทางการพัฒนา อสม. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อเป็นกลไกในชุมชนเพื่อการป้องกันและแจ้งเตือนภัย โดยมี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร เป็นประธานการประชุม เริ่องการนำเสนอปัญหาของพื้นที่ เช่น จังหวัดน่าน กรณีการแถลงข่าว ของ รพ. นาน้อย จังหวัดเชียงราย

กรณีการแถลงข่าว ของ สสจ.เชียงราย ทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.เพชรบูรณ์ แจ้งเรื่อง ยาผงจินดามณี ที่มาจากจังหวัดพิษณุโล และ ยาน้ำหมอเสาร์ ที่มีเสตียรอยด์ ซึ่งมาจาก จังหวัดร้อยเอ็ด  และที่จังหวัดเลย มีการกระจายยาผงจินดามณีที่นำมาจากลาว โดยเจ้าหน้าที่และกระจายผ่าน อสม.

     ทั้งนี้ปัญหาอันตรายจากยาในชุมชนที่มีเสตียรอยด์ มีทั่วไปในภูมิภาคต่าง ๆ

ลิงค์ข่าวเกี่ยวข้อง

http://www.matichon.co.th/news/50867

http://www.thairath.co.th/content/847340

https://www.isranews.org/isranews/54300-medicine-54300.html

 http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9600000020039

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_230389