“สธ.พะเยา” เตือน!! หมอเถื่อนรักษาริดสีดวงทำผู้ป่วยติดเชื้อ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนภัยหมอเถื่อนหลอกฉีดยารักษาริดสีดวงทำผู้ป่วยติดเชื้อ

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน และโรงพยาบาลเชียงม่วน ว่า เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่หมู่ ๑ บ้านหลวง ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีบุคคลแอบอ้างเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากคลินิกแห่งหนึ่งมาให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคริดสีดวงทวารด้วยวิธีการฉีดยาเข้าบริเวณที่เป็นริดสีดวง ที่บ้านของผู้ป่วยแต่ละราย

พร้อมทั้งมีการจ่ายยาอันตรายให้กับผู้ป่วยหลังการรักษา คิดค่ารักษาอยู่ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาท โดยบอกว่าขึ้นอยู่กับอาการที่เป็น ขณะนี้มีผู้เข้ารับการรักษาอยู่ ๗-๘ ราย และพบว่า มีผู้ป่วย ๑ ราย เกิดอาการติดเชื้อที่แผลริดสีดวง จนต้องส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ป่วยให้ข้อมูลเพิ่มว่า ได้รับโทรศัพท์ข่มขู่ว่าอาจเกิดอันตรายต่อชีวิต หากนำเรื่องมาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ

ขณะนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดอยู่ระหว่างการติดตามตัวเพื่อแจ้งดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากทำการรักษาและจ่ายยาอันตรายในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนแอบอ้างเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และได้ทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย

นอกจากนี้ ภญ.พิมพ์ชนก หยีวิยม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้กล่าวถึงอันตรายจากสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีผู้ขายมาหลอกลวงในชุมชนในรูปแบบต่างๆ การป้องกันสามารถดำเนินการได้ โดยผู้บริโภคและชุมชนต้องร่วมมือกันป้องกันปัญหา

พร้อมทั้งยกตัวอย่าง หมอเถื่อนหลอกฉีดยารักษาริดสีดวง ทำผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด ทั้งอันตราย โรคไม่หายและเสียเงิน ในการประชุม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ในการอบรม การขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดพะเยา ที่ ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกตเวย์จังหวัดพะเยา

โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง 

http://www.pyomoph.go.th