สว่างแดนดิน จับกุมรถเร่ขายยาแผนโบราณ พบผสมสเตียรอยด์

เมื่อวันที่ 19 กค.60 พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค อ.สว่างแดนดิน ร่วมตรวจสอบและจับกุมรถเร่ขายยาแผนโบราณ  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบสเตียรอยด์ ในยาน้ำแผนโบราณ จำนวน 2  รายการ  ได้แก่ ยากษัยตราพระปิดทวาร ทะเบียนยาเลขที่ G250/29 และยาสตรีกัลยาณี ตราพระปิดทวาร G248/29 ฉลากระบุผลิตโดย พระธรรมขันต์โอสถ ขอนแก่น

เจ้าพนักงานตำรวจ สภ.สว่างแดนดินได้ควบคุมผู้กระทำความผิด  เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาขายยาแผนโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับไม่เกิน 5,000 บาท

รายงานโดย -เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร