สสจ.สมุทรสงครามและเครือข่ายเภสัชกรร้านยา ร่วมเฝ้าระวังการขายยาไม่เหมาะสม

วันที่ 27 กค 60 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมเภสัชกรประจำร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 34 คน เพื่อกำชับมาตรการการขายยาให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะยากลุ่มที่เสี่ยงจะนำไปใช้ในทางที่ผิด

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งเครือข่ายเภสัชกรร้านขายยา เพื่อเฝ้าระวังการขายยาอย่างไม่เหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการปัญหาและเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการสร้างสุขภาวะและสังคมที่ดีให้กับชาวสมุทรสงครามอีกด้วย

รายงานโดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม