อุบัติเหตุซ้ำซาก ทางออกอยู่ตรงไหน

ใกล้ถึงเทศกาลวันหยุดยาวทีไร ประเทศไทยต้องมานั่งนับศพคนเจ็บคนตายกันทุกที ล่าสุดในรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เผยสถิติว่า แต่ละปีมีคนไทยสังเวยชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก หรือเฉลี่ย 20,000 คนต่อปี

ความสูญเสียนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่เสียชีวิตเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง และลูกหลาน ที่ต้องแบกรับชะตากรรมที่เหลืออยู่ หากโชคดีแค่พิกลพิการ ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต แต่นั่นก็หมายถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่อเนื่องอีกมหาศาล

เมื่อหันมามองในภาพใหญ่ นี่คือความสูญเสียระดับประเทศ ทั้งงบประมาณ กำลังคน และทรัพยากรในการบริหารจัดการ คิดเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 5 แสนล้านต่อปี

ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น จำเป็นต้องอาศัยนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขสถานการณ์ คำถามที่ประชาชนอยากรู้คือ พรรคการเมืองที่อาสาเข้ามาเป็นรัฐบาลมีแนวนโยบายในการจัดการปัญหานี้บ้างหรือไม่ และเอาจริงเอาจังแค่ไหน