เภสัช รพ.ดอกคำใต้ เตือนห้ามใช้ “ยาจินดามณีผีบอก”

เภสัช รพ.ดอกคำใต้ เตือนห้ามใช้ “ยาจินดามณีผีบอก” พบมึเสตียรอยด์ และไพรอกซิแคม ทำคนไข้แพ้ยารุนแรง

ในการอบรม การขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกตเวย์จังหวัดพะเยา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภญ.รุจิรา ปัญญา ร.พ.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เล่าว่าได้พบคนไข้แพ้ยารุนแรง จากการกิน”ยาผงจินดามณีผีบอก” เมื่อส่งยาตรวจพบยาเด็กซ่าเมธาโซน และ ยาไพรอกซิแคม ซึ่งโดยทั่วไปมักพบว่ามีเพียงเด็กซ่าเมธาโซนที่อันตรายมากอยู่แล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ตรวจพบ ยาไพรอกซิแคมร่วมด้วย  คนไข้กินยาครั้งเดียวก็ทำให้เกิดยาแพ้ยารุนแรง

ภญ.รุจิรา ปัญญา เปิดเผยรายละเอียดว่า เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมามีผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาล ด้วยอาการหอบ หายใจเหนื่อย ความดันสูง มีผื่นขึ้นตามตัว แบบ fixed drug eruption ซึ่งเป็นผื่นที่มีลักษณะคล้ายรอยจ้ำ แต่จะออกจุดเดิมที่เคยแพ้ยา

เมื่อตรวจสอบประวัติผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยเคยแพ้ยาแก้ปวดไพรอกซิแคมอยู่เดิม จึงสงสัยว่ายาจินดามณี (ยาผีบอก) ต้องมียาตัวอื่นผสมนอกจากยาสเตียรอยด์ จึงส่งรายงานทางหน้าต่างเตือนภัย (single window) และส่งตัวยาไปตรวจสอบที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย เพื่อตรวจหายาที่ปลอมปนอยู่

ผลยืนยันจากศูนย์วิทยาศาสตร์ พบว่ามีเด็กซ่าเมทาโซนและไพรอกซิแคม และผู้ป่วยมีอาการสอดคล้องกับการแพ้ยาซ้ำ ซึ่งอันตรายและเกิดขึ้นเร็วกว่าการแพ้ยาในครั้งแรก

เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ได้รับอันตรายในฐานะเภสัชกรจึงขอเตือนฝากประชาชนว่าอย่าซื้อยาที่ไม่มีทะเบียนหรือทะเบียนไม่ถูกต้องมาใช้ โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีประวัติแพ้ยาอยู่แล้ว  ทั้งนี้ อยได้แจ้งเตือนมาก่อนหน้านี้ว่า ยงผงจินดามณีใช้เลขทะเบียนในสาระบบของผลิตภัณฑ์อื่นถือเป็นการปลอมแปลง

จึงขอเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้เพื่อจะได้ไม่ได้รับอันตรายจากการใช้ยา