สำรวจผักผลไม้ไทย ปนเปื้อนสารพิษมากแค่ไหน

ตอนเป็นเด็ก พ่อแม่มักบอกให้เรากินผักผลไม้เยอะๆ จะได้แข็งแรง

พอโตขึ้นจึงพบว่า ผักผลไม้ที่วางเรียงรายสวยงามน่ารับประทานนั้นชักไม่น่าไว้ใจ และอาจไม่ได้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเสมอไป

ล่าสุดเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักผลไม้ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย ผัก 15 ชนิด และผลไม้ 9 ชนิด จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 286 ตัวอย่าง โดยสุ่มตรวจจากสองแหล่งใหญ่คือห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ Big C, Makro, Tops Supermarket, The Mall Group, Tesco Lotus และตลาดสดทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น ยโสธร สระแก้ว จันทบุรี ราชบุรี และสงขลา

ภาพรวมพบว่ามีสารเคมีตกค้างมากถึง 41 เปอร์เซ็นต์

ส่วนผักและผลไม้ชนิดใดจะมีสารปนเปื้อนมากที่สุด ลองมาติดตามดูกัน…