‘ขยะอาเซียน’ ใครทิ้ง ใครรับ

จากรายงานเรื่อง ‘ต่อกรการค้าขยะพลาสติกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อประเทศสมาชิกอาเซียน’ จัดทำโดย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยสถิติการส่งออกและนำเข้าขยะพลาสติกจากนานาประเทศมายังภูมิภาคอาเซียน พบข้อมูลที่น่ากังวลว่า ไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ประเทศที่มีการนำเข้าขยะสูงสุด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ขณะที่ประเทศผู้ส่งออกขยะสูงสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง เยอรมนี และสหราชอาณาจักร รวมถึงประเทศไทยก็เป็นผู้ส่งออกขยะไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนในปริมาณที่ไม่น้อยเช่นกัน

ผลพวงจากวิกฤติขยะพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะทะเล ไม่เพียงกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังกระทบถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชนในระยะยาว สถานการณ์ขยะจึงเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข จนนำมาสู่การลงปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน จากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34 วันที่ 20-23 มิถุนายน 2562