พาราควอต ผลกระทบเสมอหน้า เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา สตรีมีครรภ์ จนถึงทารก

ในเวทีวิชาการเพื่อให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน และประชาชน เรื่อง “ข้อเท็จจริงทางวิชาการในการควบคุมสารเคมีอันตราย : พาราควอต (Paraquat) ไกลโฟเซต (Glyphosate) และคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos)”

เราได้คุยกับ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย นเรศวร

การศึกษาของอาจารย์รวมทั้งนักวิชาการอื่นๆ บนเวทีเห็นพ้องต้องกันว่า พาราควอตรวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรอื่นๆ ไม่ใช่เรื่องที่แก้กันเป็นส่วนๆ หรือเห็นกันเป็นเศษเสี้ยว แต่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงมือปืนพ่นยาในท้องทุ่ง

สารเคมีเหล่านั้นตกค้างจากพืชผัก ผลไม้ จากคนปลูกสู่คนกิน จากผืนดินจนถึงผืนน้ำ

หากถามว่าเราควรเดือดร้อนกับเรื่องพวกนี้หรือไม่ สิ่งที่เราได้จากการพูดคุยคือ พาราควอตมันตามมาถึงจานกับข้าวของเราทุกคนเท่านั้นเอง