ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามเพื่อยกเลิกการใช้แร่ใยหินในประเทศไทยของเรา เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพคนไทย ก่อนที่จะสายเกินไป
ท่านสามารถลงชื่อได้ที่ (ซึ่งท่านสามารถเลือกลงชื่อได้ตามสะดวก ไม่จำเป็นต้องลงทั้ง 2 เว็บไซด์)
 
  ลงนามภาษาไทยได้ที่ : http://www.ipetitions.com/petition/noasbestos/  
  ลงนามภาษาอังกฤษได้ที่ : http://www.gopetition.com/petitions/ban-asbestos.html  
 
ร่วมมือกันคนละไม้คนละมือเพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่และปลอดภัย