การ์ตูน Noasbestos ขอเมืองไทยไร้แร่ใยหิน
* เงื่อนไข
1. สามารถนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย ตีพิมพ์ในเอกสาร หรือหนังสือใดๆ ก็ได้
2. ห้ามนำไปจำหน่าย
3. อย่าเปลี่ยนแปลงข้อความในเนื้อหาการ์ตูน เนื่องจากนักวิชาการได้ตรวจสอบข้อความ ในการ์ตูนดังกล่าวว่าถูกต้องแล้ว
       
No asbestos cartoon english version.
       
House Toy Papercraft of Ban Asbestos (High-Les)
 
Font
Back
 
   

email : noasbestos.org@gmail.com
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อาคารโอสถศาลาชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531