การ์ตูน Noasbestos ยุทธศาสตร์ลาขาดแร่ใยหิน
* เงื่อนไข
1. สามารถนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย ตีพิมพ์ในเอกสาร หรือหนังสือใดๆ ก็ได้
2. ห้ามนำไปจำหน่าย
3. อย่าเปลี่ยนแปลงข้อความในเนื้อหาการ์ตูน เนื่องจากนักวิชาการได้ตรวจสอบข้อความ ในการ์ตูนดังกล่าวว่าถูกต้องแล้ว
       

email : noasbestos.org@gmail.com
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อาคารโอสถศาลาชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531