การประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการควบคุมสินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน และมาตรา
บังคับใช้กฎหมาย 25 พฤศจิกายน 2553
 
 
VDO CLIP - การประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการควบคุมสินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน และมาตรกบังคับใช้กฎหมาย 25 พฤศจิกายน 2553


VDO CLIP - พิธีเปิดการสัมมนาการควบคุมสินค้าแร่ใยหิน และบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการอันตรายจากแร่ใยหินในญี่ปุ่น (Management of Asbestos Hazard in Japan)

 

 

 
 
25Nov2010_001 25Nov2010_002 25Nov2010_003 25Nov2010_004
25Nov2010_005 25Nov2010_006 25Nov2010_007 25Nov2010_008
25Nov2010_009 25Nov2010_010 25Nov2010_011 25Nov2010_012
25Nov2010_013 25Nov2010_014 25Nov2010_015 25Nov2010_016
25Nov2010_017 25Nov2010_018 25Nov2010_020
25Nov2010_021 25Nov2010_022 25Nov2010_024
25Nov2010_025 25Nov2010_026 25Nov2010_027 25Nov2010_028
25Nov2010_029 25Nov2010_030 25Nov2010_031 25Nov2010_032
25Nov2010_034 25Nov2010_035 25Nov2010_036
25Nov2010_037 25Nov2010_039 25Nov2010_040
25Nov2010_041 25Nov2010_042 25Nov2010_044
25Nov2010_045 25Nov2010_046 25Nov2010_047 25Nov2010_048
 
 
     

email : webmaster@noasbestos.org
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อาคารโอสถศาลาชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531