งานเสวนา “รัฐบาลยิ่งลักษณ์กับสังคมไทยไร้แร่ใยหิน”
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
ณห้องประกายเพชรชั้น2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ


IMG_0356
IMG_0358
IMG_0359
IMG_0362
IMG_0364
IMG_0367
IMG_0370
IMG_0371
IMG_0376
IMG_0377
IMG_0379
IMG_0381
IMG_0382
IMG_0386
IMG_0388
IMG_0390
IMG_0394
IMG_0397
IMG_0399
IMG_0400