ภาพถ่ายการรื้อถอน กระเบื้องหลังคาบ้าน
ภาพคุณภาพสูง เกี่ยวกับการรื้อถอนเปิดให้ทุกท่านได้นำไปใช้ได้ ทำสื่อการสอน และการใช้งานอื่นๆ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
 
25Nov2010_001 25Nov2010_002 25Nov2010_003 25Nov2010_004 25Nov2010_008
25Nov2010_005 25Nov2010_006 25Nov2010_007 25Nov2010_008 25Nov2010_008
25Nov2010_009 25Nov2010_010 25Nov2010_011 25Nov2010_012 25Nov2010_008
25Nov2010_013 25Nov2010_014 25Nov2010_015 25Nov2010_016 25Nov2010_008
25Nov2010_017 25Nov2010_018 25Nov2010_020 25Nov2010_008
25Nov2010_021 25Nov2010_021 25Nov2010_021 25Nov2010_021 25Nov2010_021
 
 
     

email : webmaster@noasbestos.org
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531