Presenter คนใหม่ของ โครงการ รณงค์แร่ใยหิน คุณเอิร์ธ ศัลย์ อิทธิสุขนันท์
มาร่วม รณรงคืให้เมืองไทยปราศจากแร่ใยหิน เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
         
   
คุณเอิร์ธ ศัลย์ อิทธิสุขนันท์

ชื่ออื่นๆ : เอิร์ธ
วันเกิด : 02/05/1974
ที่เกิด : Thailand

:: ประวัติย่อ ::
เป็นพิธีกร ที่โด่งดังจากการเป็น วีเจ รายการI AM SIAM ทาง [V] ไทยแลนด์ และรายการบันเทิงต่างๆมากมาย รวมถึงรายการเกมส์แก้จนที่มาทำหน้าที่แทนคุณปัญญาด้วย ตอนเรียนที่เทพศิรินทร์เคยทำหน้าที่ลีดเดอร์อยู่พักหนึ่ง และเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน เป็นผู้บริหารธุรกิจร้าน “Chan” หรือ “ชั้นขนมหวาน” ซึ่งร่วมหุ้นกับเพื่อนๆ ที่ชอบทานขนมหวานไทยๆ เหมือนกัน

ข้อมูลจากเว็บไซด์ www.nangdee.com

 

email : noasbestos.org@gmail.com
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อาคารโอสถศาลาชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531