ชาวปารีสหลายพันคนร่วมจัดแสดง “ความตาย” เพื่อต่อต้านแอสเบสตอส

 

สำนักข่าว APF, 15 ตุลาคม 2556, 2013 
ที่มาของข่าว APF คลิกที่นี่

 
 
 
 

email : webmaster@noasbestos.org
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อาคารโอสถศาลาชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531