เราพบแร่ใยหินได้ที่ไหนบ้าง ???
 

ปูนซีเมนต์ Asbestos (Asbestos Cement)
คุณจะพบปูนซีเมนต์ Asbestos นี้ได้ในหลายๆ ที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น

หลังคาซีเมนต์ Asbestos
โดยส่วนมาก หลังคาประเภทนี้จะทำมาจากแผ่นซีเมนต์ผสม Asbestos ลอนลูกฟูก ขนาดใหญ่ มีใช้กันทั่วไปกับอาคารในโรงงานอุตสาหกรรมโดยปกติ เมื่อมีการใช้งานผ่านไปหลายปี มักจะมีพวกตะไคร่น้ำมาเกาะคลุมที่หลังคาเหล่านี้

แผ่น Asbestos เคลือบผนัง
รูปร่างและลักษณะคล้ายกับแผ่นหลังคา โดยมากจะใช้กับผนังของอาคารที่มีการใช้หลังคาซีเมนต์ Asbestos

ท่อระบายน้ำจากหลังคาและรางน้ำ Asbestos
บางครั้งจะติดตั้งอยู่ที่ส่วนปลายของหลังคา Asbestos ในอาคารประเภทที่เป็นโรงเก็บสินค้า

ท่อซีเมนต์ Asbestos สำหรับนำเปลวเพลิงและความร้อน
พบได้ในระบบหม้อน้ำ รวมทั้งในระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศในอาคาร
ส่วนตัวอย่าง Asbestos อื่นๆ ได้แก่ ถังเก็บน้ำ ส่วนปิดล้อมไฟ และท่อต่างๆ


Asbestos แบบนี้มีลักษณะอย่างไร??
ปูนซีเมนต์ Asbestos นี้เป็นเพียงแต่ปูนซีเมนต์ธรรมดาที่ผสมเข้ากับ Asbestos เท่านั้น ในบางครั้ง ส่วนผสมของ Asbestos อาจมีมากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณปูนซีเมนต์ ปูน Asbestos นี้จะมีความแข็งและมีสีเทา ซึ่งเมื่อต้องการนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ข้างต้น ปูน Asbestos นี้จะถูกนำไปนวดและอัดขึ้นรูป


Asbestos เหล่านี้มีอันตรายอย่างไร?
เนื่องจาก Asbestos เป็นผสมอยู่ในปูนซีเมนต์อย่างแน่นหนา ดังนั้น เมื่อปูนซีเมนต์ประเภทนี้ได้รับการกระทบกระเทือนหรือแตกกระเทาะออก จะมี Asbestos ฟุ้งออกมาไม่มากนัก อย่างไรก็ดี เมื่อมีการเลื่อยหรือเจาะ เส้นใย Asbestos ก็จะสามารถฟุ้งออกมาเป็นจำนวนมากได้
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ Asbestos ในกรณีของสถานประกอบกิจการนั้น ควรดำเนินการโดยผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและคัดเลือกแล้วโดยสถานประกอบกิจการเท่านั้น อย่างไรก็ดี ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Asbestos ในรูปแบบต่างๆ ที่คุณเป็นผู้ดำเนินการเอง เช่น ในบ้านพักอาศัย ถือว่าเป็นสิ่งที่มีอันตรายอย่างมาก ดังนั้น คุณควรที่จะต้องทำการศึกษาคำแนะนำต่างๆ เป็นอย่างดีเสียก่อน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวคุณเองและต่อผู้อื่น
คำเตือน: ในบางครั้ง อาจพบปูนซีเมนต์ Asbestos ร่วมกับวัสดุอื่นๆ ที่มีส่วนประกอบของ Asbestos ที่มีอันตรายมากได้ เช่น วัสดุฉาบเคลือบพื้นผิวโดยการฉีดพ่น เป็นต้น ดังนั้น คุณจะต้องทำการตรวจสอบให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติงานใดๆ ทุกครั้งว่าจะมีวัสดุที่มีส่วนประกอบของ Asbestos ใดบ้างในบริเวณเดียวกัน ปูนซีเมนต์ Asbestos เป็นวัสดุที่เปราะและแตกหักได้ง่ายมาก และโดยทั่วไป การตกลงมาจากหลังคา Asbestos ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ ดังนั้น ห้ามยืนบนหลังคา Asbestos เด็ดขาด


วัสดุฉาบเคลือบพื้นผิว (Textured Coating)


จะพบได้ที่ใดบ้าง?
วัสดุสำหรับฉาบเคลือบพื้นผิวนี้จะใช้ในการตกแต่งบริเวณผนังและเพดาน ในอดีตที่ผ่านมา วัสดุประเภทนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆ ชื่อ เช่น Artex

Asbestos แบบนี้มีลักษณะอย่างไร??
ลักษณะของ Asbestos ประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะการตกแต่งที่ต้องการ เช่น ตำแหน่ง หรือ ลวดลาย เป็นต้น Asbestos ชนิดนี้จะมีความแข็งและมีสีขาว แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะมีการทาสีอื่นทับ

Asbestos เหล่านี้มีอันตรายอย่างไร?
เส้นใย Asbestos ประเภทนี้จะผสมอยู่ในโครงสร้างของวัสดุอย่างแน่นหนาและจะไม่ฟุ้งกระจายออกมาได้ง่ายนัก อย่างไรก็ดี ถ้ามีการขัดด้วยกระดาษทรายแล้ว ก็จะทำให้ Asbestos นี้ฟุ้งกระจายออกมาได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่ควรทำการขัดด้วยกระดาษทราย
ข้อควรระวัง: ในบางครั้ง อาจมีการฉาบวัสดุฉาบเคลือบพื้นผิวนี้ลงบนวัสดุอื่นที่มีส่วนประกอบของ Asbestos ได้ เช่น แผ่นกระดานฉนวน Asbestos เป็นต้น
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Asbestos ประเภทนี้ ในกรณีของสถานประกอบกิจการนั้น ควรดำเนินการโดยผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและคัดเลือกแล้วโดยสถานประกอบกิจการเท่านั้น อย่างไรก็ดี ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Asbestos ในรูปแบบต่างๆ ที่คุณเป็นผู้ดำเนินการเอง เช่น ในบ้านพักอาศัย ถือว่าเป็นสิ่งที่มีอันตรายอย่างมาก อย่างไรก็ดี ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Asbestos ในรูปแบบต่างๆ นั้นถือเป็นสิ่งที่มีอันตราย ดังนั้น คุณควรที่จะต้องทำการศึกษาคำแนะนำต่างๆ เป็นอย่างดีเสียก่อน


กระเบื้องปูพื้น ผ้า และวัสดุผสมอื่นๆ (Floor Tiles, Textiles and Composites)


จะพบได้ที่ใดบ้าง?
ในบางครั้ง คุณจะพบกระเบื้องปูพื้นที่มีส่วนประกอบของ Asbestos ซ่อนอยู่ใต้พรมปูพื้นนั่นเอง
ส่วน ผ้า จะพบได้ในกล่องฟิวส์ที่อยู่ด้านหลังฟิวส์จริง นอกจากนี้ ผ้ากันไฟหรือถุงมือกันความร้อนแบบเก่าก็ทำมาจากผ้าที่มีส่วนประกอบของ Asbestos
วัสดุผสม Asbestos เช่น ถังน้ำและที่รองนั่งในห้องส้วม ธรณีหน้าต่าง และแผ่นปูพื้นในห้องน้ำ
กระดาษ Asbestos ใช้ในการบุใต้กระเบื้องและใส่ไว้ในส่วนเคลือบโลหะ

Asbestos แบบนี้มีลักษณะอย่างไร??
วัสดุที่มีส่วนประกอบของ Asbestos เหล่านี้จะมีลักษณะที่ไม่แตกต่างไปจากวัสดุที่ใช้อยู่นั้นๆ มากเท่าใดนัก ดังนั้น คุณจึงควรสอบถามไปยังเจ้าของวัสดุนั้นๆ ว่าได้มีการใช้งานวัสดุเหล่านั้นมานานมากเท่าใดแล้ว หรืออาจตรวจดูว่าวัสดุเหล่านั้นมีชื่อทางการค้าว่าอะไร ซึ่งเมื่อทราบถึงชื่อทางการค้าแล้ว จากนั้นก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากในอินเทอร์เน็ตเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

Asbestos เหล่านี้มีอันตรายอย่างไร?
การปฏิบัติงานกับวัสดุเหล่านี้ควรเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าวัสดุเหล่านี้มีส่วนประกอบของ Asbestos หรือไม่ ให้ตั้งข้อสมมติฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นวัสดุที่มีส่วนประกอบของ Asbestos และจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Asbestos ประเภทนี้ ในกรณีของสถานประกอบกิจการนั้น ควรดำเนินการโดยผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและคัดเลือกแล้วโดยสถานประกอบกิจการเท่านั้น อย่างไรก็ดี ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Asbestos ในรูปแบบต่างๆ ที่คุณเป็นผู้ดำเนินการเอง เช่น ในบ้านพักอาศัย ถือว่าเป็นสิ่งที่มีอันตรายอย่างมาก ซึ่งคุณควรที่จะต้องทำการศึกษาคำแนะนำต่างๆ เป็นอย่างดีเสียก่อน


วัสดุฉาบเคลือบด้วยการฉีดพ่น (Sprayed Coatings)


จะพบได้ที่ใดบ้าง?
ใช้กับส่วนป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วที่ติดตั้งอยู่ด้านล่างของหลังคา และในบางครั้งก็มีการติดตั้งอยู่ด้านข้างของตัวอาคารและโรงเก็บสินค้า นอกจากนี้ ยังมีการใช้วัสดุฉาบเคลือบเหล่านี้เป็นส่วนป้องกันไฟให้แก่เสาและคานเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงใช้เป็นส่วนรองใต้พื้น
ในการใช้อุปกรณ์ฉีดพ่นวัสดุนี้อาจทำให้เกิดการกระเด็นเปื้อนนอกเหนือจากบริเวณที่ต้องการได้ ดังนั้น ในบริเวณที่ทำการฉีดพ่นก็อาจมีเศษ Asbestos ตกหล่นอยู่ในบริเวณนั้นได้

Asbestos แบบนี้มีลักษณะอย่างไร??
โดยปกติ จะมีสีขาวหรือเทา มีพื้นผิวที่หยาบ ขรุขระ แม้ว่าจะมีการทาสีทับฉาบหน้าแล้วก็ตาม

Asbestos เหล่านี้มีอันตรายอย่างไร?
วัสดุเหล่านี้จะมีส่วนประกอบของ Asbestos อยู่ในสัดส่วนที่สูงถึง 85% และสามารถเกิดการแตกร้าวขึ้นได้ง่ายมาก วัสดุประเภทนี้ถือเป็นหนึ่งในวัสดุที่มีส่วนประกอบของ Asbestos ที่มีอันตรายมากที่สุด เมื่อมีการกระทบกระเทือนเกิดขึ้นที่วัสดุเหล่านี้ก็อาจทำให้เส้นใย Asbestos จำนวนมากลอยฟุ้งกระจายขึ้นในอากาศซึ่งคุณอาจจะสูดหายใจรับเอา Asbestos เข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย
ข้อควรระวัง: ห้ามปฏิบัติงานใดๆ กับวัสดุเหล่านี้เด็ดขาด ยกเว้นให้ดำเนินการโดยผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือกแล้วโดยสถานประกอบกิจการเท่านั้นแผ่นกระดานฉนวน Asbestos (Asbestos Insulating Board: AIB)


จะพบได้ที่ใดบ้าง?
โดยทั่วไป จะมีการใช้แผ่นกระดานเหล่านี้ในการป้องกันไฟ อย่างไรก็ดี ก็มีการใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยเช่นกัน ได้แก่
- ผนังกั้น
- กระดานทนไฟติดตั้งในประตูหนีไฟ
- วัสดุบุปล่องลิฟต์
- กระเบื้องติดเพดาน
- ฐานล่างอาคาร
- แผ่นกระดานใต้หน้าต่าง

Asbestos แบบนี้มีลักษณะอย่างไร??
เป็นวัสดุที่พบได้ในตัวอาคารทั่วไป เช่น กระดานติดผนัง ฝ้าเบื้องและฝ้าติดเพดาน ทั้งนี้ คุณจะไม่สามารถทราบถึงความแตกต่างระหว่าง กระดานฉนวนที่มีและไม่มีส่วนประกอบของ Asbestos ได้

Asbestos เหล่านี้มีอันตรายอย่างไร?
โดยปกติ การปฏิบัติกับวัสดุประเภทนี้จะต้องดำเนินการโดยผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือกแล้วโดยสถานประกอบกิจการเท่านั้น แผ่นกระดานเหล่านี้ เมื่อได้รับการกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เส้นใย Asbestos มีการฟุ้งกระจายในอากาศได้ง่ายมาก อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ต้องมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุเหล่านี้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถดำเนินการได้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รับเหมาทั่วไปก็ได้ ตัวอย่างลักษณะการปฏิบัติงานเล็กๆ น้อยๆ เช่น
- การเจาะรู (กระดาน AIB)
- การนำกระเบื้องเพดานออก
- การนำประตูทนไฟออก
- การนำกระดานขนาด 1 ตารางเมตรที่ยึดด้วยน็อตออก
- การทำความสะอาดส่วนประกอบอุปกรณ์ส่องสว่าง
- การซ่อมแซมความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ
- การทาสีทับแผ่นกระดานที่ไม่ได้รับความเสียหายใดๆ


วัสดุฉนวนต่างๆ (Lagging and Insulation)


จะพบได้ที่ใดบ้าง?
โดยส่วนมากแล้วจะพบได้ในระบบการทำความร้อน เช่น หม้อน้ำหรือเครื่องวัดความร้อน และท่อต่างๆ

Asbestos แบบนี้มีลักษณะอย่างไร??
Asbestos ชนิดนี้จะมีลักษณะรูปร่างภายนอกหลายรูปแบบด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นๆ ซึ่งจะสามารถแตกเป็นแผ่นๆ และกลายเป็นผงฝุ่นได้โดยง่าย เมื่อมีการนำ Asbestos เหล่านี้ไปใช้กับท่อ ก็มักจะมีการฉาบทับป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่ง การฉาบดังกล่าวนี้อาจมีสีที่แตกต่างกันออกไป ทำให้คุณไม่สามารถระบุถึง Asbestos ชนิดนี้ได้ง่ายนัก

Asbestos เหล่านี้มีอันตรายอย่างไร?
วัสดุเหล่าถือว่าเป็นหนึ่งในวัสดุที่มีส่วนประกอบของ Asbestos ที่เป็นอันตรายมากที่สุด คุณจะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากจากการหายใจรับเอาเส้นใย Asbestos เข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากเมื่อวัสดุฉนวนต่างๆ เหล่านี้ได้รับการกระทบกระเทือน เส้นใย Asbestos ก็จะสามารถฟุ้งกระจายสู่อากาศได้โดยง่าย
ข้อควรระวัง: ห้ามปฏิบัติงานใดๆ กับวัสดุเหล่านี้เด็ดขาด ยกเว้นให้ดำเนินการโดยผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือกแล้วโดยสถานประกอบกิจการเท่านั้น
Asbestos อัดแบบหลวม (Loose Fill Asbestos)
จะพบได้ที่ใดบ้าง?
Asbestos ประเภทนี้ใช้เป็นวัสดุป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วในอาคารอุตสาหกรรมและพื้นที่ภายในอาคาร ดังนั้น คุณจะพบวัสดุเหล่านี้ได้ที่ช่องว่างในผนัง ใต้พื้นของแต่ละชั้น และในพื้นห้องเพดาน
Asbestos แบบนี้มีลักษณะอย่างไร??
วัสดุฉนวนเหล่านี้จะมีลักษณะเป็นปุยนุ่ม อัดกันอย่างหลวมๆ (คล้ายกับขนมสำลี) มีสีเทาแกมฟ้า หรือสีขาว
Asbestos เหล่านี้มีอันตรายอย่างไร?
วัสดุประเภทนี้ถือเป็นวัสดุที่มีส่วนประกอบของ Asbestos ที่มีอันตรายมากที่สุด ซึ่ง Asbestos ที่อัดอยู่ในวัสดุเหล่านี้เป็น Asbestos ที่บริสุทธิ์ และเมื่อถูกกระทบกระเทือนแล้วจะทำให้เส้นใย Asbestos ฟุ้งกระจายในอากาศได้เป็นจำนวนมาก
ข้อควรระวัง: ห้ามปฏิบัติงานใดๆ กับวัสดุเหล่านี้เด็ดขาด ยกเว้นให้ดำเนินการโดยผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือกแล้วโดยสถานประกอบกิจการเท่านั้น

 
     

email : consumer_sss@yahoo.com
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ชั้น 2 ตึกนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531