นิตยสารสานพลัง ปี 9 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2556

เรื่องเด่นประจำฉบับ :

  • องค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจำลอง กับ 1 ปีแห่งประสบการณ์จริง
  • สะกดรอยเส้นทางมหาภัย “น้ำมันทอดซ้ำ” เกิดแล้วไปไหน?
  • เกาะติดเวที “ประชุมสุดยอดผู้บริโภค” แห่งปี
  • FTA ไทย-สหภาพยุโรป : เรื่องใหญ่ใกล้ตัวกว่าที่คิด