หน้าหลัก
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    การประชุมสัมมนา
    นโยบายและกฎหมายที่ควรรู้
    วิชาการ
    FAQ
    เอกสารเผยแพร
   Social Network
   Link ที่น่าสนใจ
 
   
การประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับโครงการที่ผ่านมา
การประชุมหารือข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางป้องกัน อันตรายจากแร่ใยหิน ต่อสุขภาพผู้บริโภค วันที่ 14 ตุลาคม 2552 ณ.สภาที่ปรึกษาเศรษญกิจแห่งชาติ
 
การประชุม การผลักดันยุทธศาสตร์การควบคุมและห้ามใช้แร่ใยหิน /การกำจัดโรคที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน” วันที่ 8 มีนาคม 2550
 
 
 
 
 
 
 

email : webmaster@noasbestos.org
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อาคารโอสถศาลาชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531