หน้าหลัก
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    การประชุมสัมมนา
    นโยบายและกฎหมายที่ควรรู้
    วิชาการ
    FAQ
    เอกสารเผยแพร
   Social Network
   Link ที่น่าสนใจ
 
   
Consumer Right Justice : A Case Study of Asbestos by Dr. Vithaya Kulsomboon

ปีใหม่ ขอสังคมไทยไร้แร่ใยหิน

โรคปอดจากการประกอบอาชีพ (Pneumoconiosis)

การจัดการความรู้เรื่องแร่ใยหิน
“แอสเบสตอส” มหันตภัยใกล้ตัว
   
Comming Soon

Comming Soon

Comming Soon
 
 
 

email : webmaster@noasbestos.org
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อาคารโอสถศาลาชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531