ขอสังคมไทย ไร้แร่ใยหิน

ขอสังคมไทย ไร้แร่ใยหิน

โดย –  รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ แผนงานคุ้มครองผุ้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำเนิการเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากแร่ใยหินในประเทศไทยถือว่า สำคัญมาก หากรัฐบาลต้องการดำเนินการให้สังคมไทยเข้มแข็งโดยแท้จริงแล้ว ต้องทำให้ผู้ใช้แรงงานและผู้บริโภคไทยทั้งมวลปลอดภัยจากอันตรายที่มาจากแร่ใยหิน การรับฟังข้อเสนอจากองค์กรผู้บริโภคและพิจารณาปัญหานี้ โดยกำหนให้มีผู้รับผิดชอบ จึงเป็นเรื่องพึงกระทำโดยเร่งด่วน