แนวทางการแจ้งเตือนภัยสินค้าไม่ปลอดภัยทางออนไลน์

การแจ้งเตือนภัยในปัจจุบัน จำเป็นต้องเท่าทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในยุคที่มีการใช้สื่อออนไลน์อย่างกว้างขวาง หน่วยราชการอย่าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.),ตำรวจ บก.ปคบ. ,สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองปู้บริโภค (สคบ.) และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  มีทั้ง...

อ่านต่อ