คณะทำงาน

รศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ

ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนงาน

ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสันต์

ตำแหน่ง: นักวิชาการ

นส.สุนันทา ฟุ้งสร้อยระย้า

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงาน

น.ส.นารีรัตน์​ นกทรัพย์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่