แร่ใยหินในบริบทสากล (สถานการณ์ระหว่างมีนาคม 2556 – มิถุนายน 2557)

แร่ใยหินในบริบทสากล

(สถานการณ์ระหว่างมีนาคม 2556 – มิถุนายน 2557)

สาระวิชาการในหนังสือแปลเล่มนี้ จะขยายมุมมองและข้อเท็จจริงว่า ทําไม ทั่วโลกจึงมีมาตรการยกเลิกการใช้ใยหินไครโซไทล์ ความรู้ในเอกสารเล่มนี้จึงเหมาะแก่ การ “ปฏิรูปประเทศ” และ “การคืนความสุขให้กับประชาชน”