การพัฒนาทางโภชนาการที่ไม่เท่าเทียมกัน


การพัฒนาทางโภชนาการที่ไม่เท่าเทียมกัน

ความเชื่อมโยงของนโยบาย และกระบวนการโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนผ่านทางโภชนาการ โรคอ้วนและโรคเรื้อรังอันเนื่องมาจากอาหาร
ผู้เขียน : โครินนา ฮอว์คส(Corinna Hawkes)
Food Consumption and Nutrition Division, International Food Policy Research Institute, Washington DC, USA
ผู้แปลและจัดทำ :
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว