25 ถาม-ตอบวิชาการ การเป็นสารก่อมะเร็งของแร่ใยหินไคโวไทล์

25 ถาม-ตอบวิชาการ การเป็นสารก่อมะเร็งของแร่ใยหินไคโวไทล์

บทความนี้ช่วยตอบข้อแย้งที่ผู้นำเข้าแอสเลสตอสและผลิตภัณฑ์จากแอสเลสตอส/แร่ใยหิน มักกล่าวอ้าง (ว่าไครโซไทล์ไม่ก่อมะเร็ง) ได้เป็นอย่างดี การค้นคว้าที่ครบถ้วนจากการวิเคระห์โดยละเอียดเป็นจุดแข็งของบทความนี้