การใช้กัญชา กัญชง เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง

หนังสือ “การใช้กัญชา-กัญชง เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกัญชาโดยเนื้อหาประกอบด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศประสบการณ์การใช้ในต่างประเทศ การอ้างประโยชน์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ปริมาณที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการใช้ และข้อเสนอแนะในการควบคุมการโฆษณา เพื่อทำให้ผู้อ่านมีความรู้เรื่องการใช้ กัญชา-กัญชง เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง ทั้งในด้านกฎหมาย ประสบการณ์การใช้ความปลอดภัย และการควบคุมการโฆษณา

ผู้เขียน  วิภาพร พนาพิศาล