ลิเก เรื่อง ศึกกระทะทอง

ลิเก เรื่อง ศึกกระทะทอง

โครงการผลิตสื่อการแสดงลิเก ลิเกหรรษาน้ำมันใหม่ดีกว่า น้ำมันเก่าที่เป็นภัย” โดยคณะศิษย์ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขียนบทโดย คุณประดิษฐ ประสาททอง ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงปี..2547

กำกับการแสดงโดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์

สนับสนุนโดย

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และ สสส.

 

ลิเก เรื่อง ศึกกระทะทอง ตอนที่ 1

ลิเก เรื่อง ศึกกระทะทอง ตอนที่ 2

ลิเก เรื่อง ศึกกระทะทอง ตอนที่ 3