“10 พฤษภาคม”วันความปลอดภัยจากการทำงาน

วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี จะเป็น”วันความปลอดภัยจากการทำงาน”  สำหรับปีนี้ (2560) เครือข่ายผู้ป่วยจากการทำงาน กับสมานฉันท์แรงงานไทย และ คคส. จัดงาน”วันความปลอดภัยจากการทำงาน”

ในวันงาน เปิดงานด้วยการรำลึก 24 ปีโศกนาฎกรรมเคเดอร์ ที่เกิดเมื่อ 24 ปีที่แล้ว และ นำเสนอปัญหา อันตรายจากแร่ใยหิน ทำไมต้องงดใช้และนำเข้า

ซึ่งในวันดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ศิริเกียรตื เหลียงกอบกิจ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมาเป็นประธานเปิดงาน ที่โรงแรม ทีเคปาร์ก นนทบุรี โดยมีวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กรมควบคุมโรค และ ผู้แทนผู้ใช้แรงงานนำเสนอข้อมูลทางวิชาการและให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันอันตรายจากแร่ใยหินต่อไป