“กาฬสินธ์”ตื่นตัวภัยยาประดง ติดอาวุธให้ความรู้ อสม.ช่วยประชาชน

กาฬสินธ์ ขับเคลื่อน. อสม. นักวิทย์ชุมชน  ตื่นตัวเตือนภัยยาประดงผสมเสตียรอยด์มาก่อนหน้า. ทั้งนี้เมื่อสามปีที่ผ่านมา เมื่อ 7 คค. 2556 กาฬสินธ์เตือนกินยาประดง. เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานความเคลื่อนไหว จังหวัดกาฬสินธ์ ตื่นตัว ยาประดงสผมเสตรียรอยด์ ว่า ล่าสุด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ นำทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ ,  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คคส. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ. อสม. เป็น. นักวิทย์คุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มทักษะตรวจสอบสินค้าอันตรายและเตือนภัยให้ชุมชนทราบ เพื่อเป็นทั้ง บุญรักษ์ บุญเสริม และ บุญคุ้ม ในที่นี้คือ . คือ นอกจากรักษาเบื้องต้นด้วยยาสามัญ ทั้งยาปัจจุบันและสมุนไพร (บุญรักษ์) และ (บุญเสริม) เสริมทักษะประชาชนดูแลตนเองด้านออกกำลังกาย อาหารสุขภาพ อนามัยบุคคล แล้ว

อสม. ควรมีทักษะคุ้มครองปู้บริโภค (บุญคุ้ม) โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น อสม. นักวิทย์ชุมชนคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีทักษะใช้ชุดทดสอบต่างๆ เตือนภัยในระบบหน้าต่างเตือนภัย และ นำข้อมูลแจ้งเตือนภัยในขุมชน

โดย รองอธิบดีกรมวิทย์ ภก. วรวิทย์. กิตติวงศ์สุนทร. ได้มาเปิดการอบรมและเป็นวิทยากร การอบรมมีสองวัน. คือ 25-26. เมษายน ผู้เข้าอบรมหลัก คือ. อสม และ. เจ้าหน้าที่. รพสต. ประมาณ 500 คน มีความคาดหวังจะทำให้เกิดพลังในชุมชนป้องกันพ่อค้ายาชุดยาเร่ และ ร้านขายของชำขายยาปสมเสตียรอยด์ เครื่องสำอางค์ปลอมปน. และ. อาหารเสริมหลอกลวงอันตราย

 

 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

http://www2.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000125886

http://www.thaihealth.or.th/Content/2655-เตือนผู้บริโภคระวัง%20ยาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง.html