ครบรอบ 12 ปีการประกาศ CL : การบังคับใช้สิทธิเพื่อผลิตและนำเข้ายา

ทำความเข้าใจ การบังคับใช้สิทธิเพื่อการผลิตและนำเข้ายาของประเทศไทย

ผ่านหนังสือ ประเด็น CL

เพื่อทำความเข้าใจอดีต และ ร่วมมองไปข้างหน้า

 

หนังสือ ประเด็น CL :

  1. การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร:นวัตกรรมและการเข้าถึงยาถ้วนหน้า (ไทย)
  2. ความเห็นและข้อเสนอแนะการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยา
  3. สิทธิ (ชีวิต) เหนือสิทธิบัตรยา : ซีแอลของคนไทย
  4. ใครว่าไทยละเมิดสิทธิบัตรยา ที่จริงเรายังไม่ได้ทำอีกหลายอย่าง (Thai)
  5. หยุด! คอมบิด ชัยชนะในการคัดค้านก่อนออกสิทธิบัตร
  6. คำอภิปรายนอกสภา เรื่อง การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา (Thai)
  7. เสียงเพื่อผู้บริโภคการใช้สิทธิกับยาที่มีสิทธิบัตรเพื่อการเข้าถึงยาจำเป็น
  8. เกมการเมืองโลกเพื่อครองอำนาจผูกขาดตลาดยา
  9. คู่มือการชมละคร นางฟ้านิรนาม