การจัดการปัญหาน้ำมันทอดซ้ำ

สนับสนุนองค์ความรู้การการจัดการปัญหาน้ำมันทอดซ้ำ

และการประชุมหารือเรื่องน้ำมันทอดซ้ำร่วมกับคณะทำงานสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ

(3-5 มี.ค.57) โครงการปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ ภายใต้แผนงานฯ (1) สนับสนุนองค์ความรู้การการจัดการปัญหาน้ำมันทอดซ้ำให้กับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย (2) สนับสนุนการทุนทำงาน 2 เทศบาล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี และ อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนทุนการทำงาน สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

 

ภาพที่ 1 สนับสนุนองค์ความรู้การการจัดการปัญหาน้ำมันทอดซ้ำให้กับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

 

 

(6 มี.ค.57) ประชุมหารือเรื่องน้ำมันทอดซ้ำร่วมกับคณะทำงานสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ ณ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เพื่อขยายความร่วมมือในการจัดการปัญหาน้ำมันทอดซ้ำร่วมกัน ผลจากการประชุมนำไปสู่การเตรียมปฏิบัติการจัดการปัญหาน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

ภาพที่ 2 ประชุมหารือเรื่องน้ำมันทอดซ้ำร่วมกับคณะทำงานสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ