องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ จังหวัดศรีสะเกษ

คคส.ร่วมกับ สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพจังหวัด​ศรีสะเกษ​ ​เพื่อเตรียมความพร้อมทีมพี่เลี้ยง และแกนนำองค์กรผู้บริโภคเพื่อพัฒนาศักยภาพ​องค์กร​ผู้บริโภคในพื้นที่​ทั้ง​ 22​ อำเภอ โดยผู้เข้าร่วมจำนวน​ 150  คน​ ซึ่งประกอบด้วย​ แกนนำองค์กรผู้บริโภค จาก 40 องค์กร เภสัชกรโรงพยาบาล​ สำนักสาธารณสุข​อำเภอ​ เจ้าหน้าที่​รพ.สต.

ทั้งนี้ได้รับเกียรติ​จาก​ นพ.ทนง วีระแสง รองนายแพทย์​สาธารณสุข​จังหวัด​ศรีสะเกษ ​เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม​ จากนั้น​ รศ.ดร.ภญ.วรร​ณา​ ศรีวิริยานุภาพ​ ​แล บรรยาย​เรื่อง​ การตรวจสอบเอกสารองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ และ ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร และ ภก.บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล ร่วมเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการตรวจเอกสารจริงเพื่อประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษ
นพ.ทนง วีระแสง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ