ทำงานหนักอย่างขุนเขา จากไปอย่างเบาสบาย

หนังสืออนุสรณ์งานบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ เภสัชกรหญิงสำลี ใจดี

หนังสือชื่อ “ทำงานหนักอย่างขุนเขา จากไปอย่างเบาสบาย” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแด่อาจารย์
สำลี ใจดี สตรีผู้ยิ่งใหญ่ในวงการยาและสาธารณสุข ที่ได้จากพวกเราไปเมื่อเวลา ๐๐.๕๗ นาฬิกาของวันอาทิตย์
ที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ สิริอายุได้เกือบ ๗๗ ปี ขาดไปเพียง ๒๔ วัน ทั้งนี้ อาจารย์ฯได้เสียชีวิตด้วย
โรคปอดติดเชื้อที่ยากจะเยียวยา และอาจารย์ฯก็ปฏิเสธวิธีการรักษาทุกชนิดเพื่อยื้อชีวิตให้ยาวนานออกไปโดย
ไม่มีคุณภาพ รวมถึงปฏิเสธการฉีดมอร์ฟีนสงบระงับอาการปวด เพื่อที่จะได้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อการสื่อสาร
กับผู้มาเยี่ยมในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่มาก

ภายหลังการเสียชีวิตของอาจารย์ฯ มีผู้ที่เคารพรักอาจารย์ฯหลายท่านเขียนคำอาลัยส่งมาให้ทีมงาน ซึ่ง
ได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณค่าสมควรแก่การอ่านและการจดจำ ทีมงานจึงตั้งใจจะรวบรวมงานเขียนเหล่านี้เป็นรูป
เล่มเพื่อแจกในงานฌาปนกิจวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

งานเขียนทยอยเข้ามาเรื่อยๆอย่างไม่ขาดสาย ทีมงานจึงตัดสินใจปิดรับต้นฉบับเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้งานเขียนทั้งหมดประมาณ ๑๒๐ เรื่อง

เนื่องจากอาจารย์ฯมีผลงานมากมาย ล้วนยิ่งใหญ่หรือมีผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง ดังนั้น หนังสือเล่ม
นี้จึงมิได้เป็นเพียงของชำร่วยที่รวบรวมคำไว้อาลัยดังเช่นบุคคลทั่วๆไปเท่านั้น แต่ได้รวบรวมแง่มุมต่างๆจาก
ประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้เคยสัมผัสอาจารย์ฯหรือเคยร่วมงานกับอาจารย์ฯ ที่ผู้เขียนประทับใจมิรู้ลืมและ
อยากฝากไว้ในความทรงจำของผู้อ่านด้วย

“อาจารย์สำลีจะต้องไม่ตายไปจากใจของพวกเรา”

Download Click