รวมพลังผลักดัน องค์การอิสระผู้บริโภค แสงแห่งความหวัง…เริ่มสาดส่อง

รวมพลังผลักดัน องค์การอิสระผู้บริโภค แสงแห่งความหวัง…เริ่มสาดส่อง

ท่ามกลางสภาพการณ์ที่”ทุนนิยมโหดร้ายราวสัตว์ป่า” ไม่มีคำว่า “ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม” อยู่ในสารบบของทุนนิยมอีกต่อไป และแค่ปลาใหญ่กินปลาเล็กยังไม่พอ แต่ปลาที่เร็วกว่าต้องกินปลาที่เชื่องช้ากว่าอีกด้วย…