คู่มือแร่ใยหิน 101 (ฉบับเรียนลัด)

คู่มือแร่ใยหิน 101 (ฉบับเรียนลัด)

ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ ทำให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า แร่ใยหินที่มาจากธรรมชาตินั้น เป็นซาตานที่
สามารถพรากชีวิตใครก็ตามที่ได้สัมผัสสูดดมเอาสิ่งเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งกว่าจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อล่วงเลยไปแล้วหลายสิบปี

โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด โรคใยหิน ฯลฯล้วนเป็นโรคร้ายแรง รักษาไม่หาย สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยจนถึงวินาทีสุดท้าย