ไมโครบีดส์ กับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ไมโครบีดส์ กับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ไทยแลนด์ 4.0 มีแนวคิด บูรณาการผลผลิตที่นำสู่รายได้ที่สูงขึ้น (Productive growth) การสร้างความเท่าเทียมทางสังคม (Inclusive growth or No one left behind) และ การบริบาลพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Green growth) เรื่องการบริบาลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

จึงถือเป็นเป้าหมายสำคัญ “ไมโครบีดส์”ได้ถูกนำมาใช้ในสินค้าเพิ่มมูลค่าเชิงนวตกรรม

แต่วันนี้ โลกและสังคมเริ่มตั้งคำถาม และเรียกร้องทบทวนสถานภาพการดำรงอยู่ในสินค้าของผู้บริโภค

ไมโครบีดส์ เป็น เม็ดพลาสติกขนาดเล็ก หรือ ไมโครพลาสติกส์ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไมโครบีดส์ถูกนำมาใช้ผสมในเครื่องสำอางค์ เช่น ยาสีฟัน สครัปหน้า ยากันแดด โฟมอาบน้ำ และ ผงซักฟอก เป็นต้น และไมโครบีดส์ไม่สามารถย่อยสลายได้

มีรายงานจำนวนมากชี้ว่า ตัวไมโครบีดส์เองไม่อันตรายต่อคน แต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสัตว์น้ำที่กินเข้าไป เมื่อไมโครบีดส์ปนลงไปในสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน้ำ สาธารณะ หลังการใช้ของผู้คน เมื่อสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่กินเข้าไปก็จะเป็นผลให้ตายได้ เพราะไม่สามารถย่อยสลาย

นอกจากนี้การที่ไมโครบีดส์ดูดซับสารพิษที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตัว เมื่อสัตว์น้ำกินเข้าไปก็จะอยู่ในสัตว์ และเมื่อสัตว์มาเป็นอาหารของคน ก็จะทำให้เป็นพิษต่อคนได้ต่อไปในวงจรห่วงโซ่อาหาร

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

http://waymagazine.org/microbeads-pollution/

http://waymagazine.org/banmicrobeadsincanada/