คคส.ย้ายสำนักงานไปจรัญฯ 12

ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)

ย้ายสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ไปยัง

มูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (มวคบ.)

บ้านเลขที่ 695 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10600