เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ ‘เจลแอลกอฮอล์’

กว่าครึ่งปีผ่านไป สถานการณ์ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย และหลายประเทศเริ่มเกิดการแพร่ระบาดระลอกสอง

คำแนะนำจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข ระบุว่า วิธีป้องกันไวรัสที่ดีที่สุดคือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หากจำเป็นอาจใช้ ‘เจลแอลกอฮอล์’ แทนได้

คำถามก็คือ เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า เจลแอลกอฮอล์ที่ว่านั้นมีประสิทธิภาพกำจัดเชื้อไวรัสได้จริง?

เชื่อหรือไม่ว่า ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ โดยศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้สุ่มตรวจจากร้านค้าทั่วไป ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก และร้านค้าออนไลน์ พบว่า มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานถึงร้อยละ 67

นั่นสะท้อนว่า ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ในท้องตลาดมีปัญหาด้านคุณภาพการผลิต และไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้จริง