‘คลินิกกัญชา’ ความหวังบนทางท้าทาย

‘คลินิกกัญชา’ เป็นก้าวย่างสำคัญของการยกระดับกัญชาจากใต้ดินขึ้นสู่บนดิน ช่วงเวลาหลังจากนี้คือการพิสูจน์ตัวเองของกัญชาให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในวงการแพทย์ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยทั้งโรคมะเร็ง ไมเกรน อัมพฤกษ์อัมพาต พาร์กินสัน และโรคอื่นๆ ที่ยังคงเฝ้ารอด้วยความหวัง

คลินิกกัญชาของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นอีกหนึ่งองคาพยพที่พยายามจะพิสูจน์ให้สังคมไทยเห็นว่า การรักษาตามแนวทางการแพทย์แผนไทยด้วยยาสมุนไพรจากกัญชา คือหนทางที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความทุกข์ทรมานจากโรคร้ายลงได้ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ยาเป็นสำคัญ