นิยามใหม่กัญชา-กระท่อม “พืชยา” ไม่ใช่ยาเสพติด

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จะครบกำหนดกรอบเวลา 90 วันในการแจ้งลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชารักษาโรคและผู้ที่มีกัญชาในครอบครอง พ้นจากนี้แล้วถือเป็นอันสิ้นสุดระยะเวลาของการนิรโทษ

พ.ร.บ.ยาเสพติด ฉบับนี้ จึงเป็นเพียงการ ‘คลายล็อค’ มิใช่การ ‘ปลดล็อค’ อย่างที่หลายคนเข้าใจ อีกทั้งยังติดเงื่อนปมทางกฎหมายที่จัดให้กัญชาอยู่ในบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 และยังมีบทลงโทษที่รุนแรง

ในเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 19 เรื่อง ‘กัญชา เพื่อเยียวยาสุขภาพ?’ นักวิชาการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมที่จะเสนอร่าง พ.ร.บ.พืชยา กัญชา กระท่อม (ฉบับประชาชน) เป้าหมายในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ เพื่อจะแยกกัญชาและกระท่อมออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติด และ พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

หากสามารถกำหนดนิยามใหม่ของคำว่า ‘พืชยา’ ขึ้นมาได้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้จริง