รับยาใกล้บ้าน: ให้เภสัชกรดูแลคุณ

เริ่มแล้ว 1 ตุลาม 2562 นโยบายลดปัญหาโรงพยาบาลแออัด รอคิวนาน

เมื่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีมติให้ผู้ป่วยบัตรทองสามารถรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้ โดยไม่ต้องเสียเวลารอคิวรับยาที่โรงพยาบาล ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม แถมยังมีเภสัชกรประจำร้านยาคอยให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการใช้ยาอย่างใกล้ชิด

นับเป็นมิติใหม่ของการให้บริการแก่ผู้ป่วยบัตรทองที่คาดว่าจะช่วยลดเวลา ลดภาระค่าเดินทาง แก่ผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการนำร่อง 50 แห่ง และร้านขายยาอีก 500 แห่งทั่วประเทศ