เช็คสภาพจิต รับมือ COVID-19

กว่า 3 เดือนแล้วที่คนทั่วโลกต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดหวั่นจากสถานการณ์ COVID-19 ด้วยความที่เชื้อไวรัสตัวร้ายไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จนไม่อาจไว้ใจใครได้แม้กระทั่งคนใกล้ชิด ทั้งยังต้องเผชิญกับข่าวลือต่างๆ นานาที่ร้ายกาจไม่น้อยไปกว่าโรคระบาด จนเกิดเป็นความตื่นตระหนก สั่งสมเป็นความเครียด วิตกกังวล และอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตในระยะยาวได้

ข้อมูลหนังสือ The Coronavirus Prevention Handbook: 101 Science Based Tips that Could Save Your Life หรือ คู่มือป้องกันไวรัสโคโรนา ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ เขียนโดยคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่รับมือกับการระบาดในเมืองอู่ฮั่น มีข้อแนะนำในการเตรียมความพร้อมทางใจและการดูแลสภาพจิตของตนเอง เพื่อก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน